04/12/2020

Ondernemer

Ik startte mijn loopbaan met 3 keer ontslag in anderhalf jaar. Daarna werd ik ondenemer en daar vond ik alles wat ik nodig had: vrijheid, verantwoordelijkheid, kiezen met wie je wel of niet samenwerkt. Ik kan me het niet anders meer  voorstellen. Mijn tweede bedrijf was bureau Driewerf, een organisatie die zich net als ik, ontwikkelt en aanpast aan de tijd. Ik kies daarbij steeds voor samenwerkingen met mensen in wie ik vertrouwen in heb en die allerlei kwaliteiten en vaardigheden hebben die ik zelf niet heb. Mijn rol binnen het bedrijf is de algehele dagelijkse leiding, acquisitie van opdrachten, ontwikkeling van nieuwe ideeën en het uitzetten en in de gaten houden van de koers van het bedrijf. Bij lastige keuzes hak ik de knopen door.

De mensen van bureau Driewerf delen de overtuiging dat moed de belangrijkste kritische succesfactor is in groei- en ontwikkelingsprocessen. Wij ondersteunen leiders en organisaties die op zoek zijn naar manieren om lastige zaken succesvol aan te pakken en te duurzaam vernieuwen. Dat doen we al meer dan 15 jaar door het organiseren van trainingen, het verrichten van met name kwalitatief onderzoek en het organiseren van innovatieve bijeenkomsten. Als je meer wilt weten kijk dan op de site van het bureau of neem contact op.